AKTUALNE  INFORMACJE  -  Konkurs "City Film Independent" w 2019 r.
...................................................................................................................
 

 
 

 

 

 

 

II  TERMIN  ZGŁOSZEŃ  /  KWALIFIKACJI  FILMÓW  DO  KONKURSU

Propozycje filmów do Konkursu można zgłaszać w terminie do dnia 26.09.2019 r. do godziny 24.00
pocztą elektroniczną na adres:  filmy.cityfilm@art-plus.info  lub  filmy.cityfilm@o2.pl

Zgłoszeń należy dokonać zgodnie z Regulaminem oraz informacjami podanymi w Informatorze Konkursu.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami i zasadami zgłoszeń.

|  Informator  Konkursu  - do pobrania / PDF   .......  |  pobierz  |

INFORMACJA:   W związku z aktualizacją zawartości strony informacyjnej Konkursu,  materiały w trakcie zmiany
- ponownie dostępne będą do pobrania od dnia 21.08.   Przepraszamy za utrudnienia.

 

 

 

 

 

  DRUKI  DO  POBRANIA   /  WAŻNE:  

  Poniżej zamieszczamy komplet druków do pobrania, niezbędnych dla potrzeb zgłoszenia filmów.
   

 • Informator Konkursu - szczegółowe informacje o konkursie i zasadach zgłoszenia,
  informacje opracowane na podstawie regulaminu   / druk PDF /
 • Karta Zgłoszenia wraz z Kartą Informacyjną filmu - podstawowy druk do zgłoszenia / druk RTF /
 • Wniosek o dopuszczenie filmu - druk wniosku o dopuszczenie do Konkursu filmu
  wyprodukowanego przed 2010 rokiem  
  / druk RTF /
 • Regulamin Konkursu  / PDF /

.............................................................................................................................

:::  KOMPLET  DRUKÓW  -  do pobrania  (zip)   .................   |  pobierz  |

INFORMACJA:   W związku z aktualizacją zawartości strony informacyjnej Konkursu,  materiały w trakcie zmiany
- ponownie dostępne będą do pobrania od dnia 21.08.   Przepraszamy za utrudnienia.

.............................................................................................................................

:::  INFORMACJA  PRASOWA - 07.2019  -  do pobrania  (PDF)    |  pobierz  |

 

 

 

 

 


 

 

:::  KOMUNIKAT  |   4.07.2019 r.    /  AKTUALNE  INFORMACJE

 

 

 • W dniu 24 czerwca br, minął pierwszy termin zgłoszeń filmów do tegorocznej edycji Konkursu
 • Tegoroczna edycja Konkursu 2018-2019 zgodnie z Regulaminem, obejmuje kwalifikację filmów do Konkursu
  w dwóch terminach
 • drugi termin zgłoszen mija w dniu  26.09.2019 r  (czwartek), o godzinie 24.00
 • W pierwszym terminie do Konkursu zgłoszonych i zaproponowanych zostało 31 filmów.
  Z nadesłanych propozycji Komisja Kwalifikacyjna do Konkursu dopuściła 9 filmów.
  Z pozostałej liczby 22 filmów:
  a) 8 filmów nie spełniało warunków regulaminowych
  b) 14 filmów zawierało błedy formalne lub braki w zgłoszeniach
 • Filmy, które w pierwszym terminie nie zostały zakwalifikowane do Konkuyrsu z powodu braków
  lub błędów formalnych w zgłoszeniach, mogą być ponownie zgłoszone w drugim terminie kwalifikacji
 • Szczegółowe informacje o wynikach kwalifikacji, przesyłane są w oddzielnych komunikatach do jednostek
  i instytucji, ktore dokonały zgłoszenia filmów
 • W drugiej połowie lipca oraz w sierpniu rozsylane będą nowe materiały informacyjne, dotyczące Konkursu
 •  

   

   ::: DO POBRANIA:  Informacja Organizacyjna z dnia  4.07.2019 r.  (PDF)  ......  |  pobierz  |

   

   

   

   

   

              Biuro Organizacyjne Konkursu, 
              4.07.2019 r.

   

   

  .............................................................................................................................................................

   

   

  :::  KOMUNIKAT  |   28.06.2019 r.

   

   

  • Zgodnie z danymi podanymi w materiałach informacyjnych i komunikatach, 
   termin dokonania zgłoszenia propozycji filmów do konkursu "City Film" i do 
   pierwszej kwalifikacji minął  24.06. (poniedziałek), o godzinie 24.00.
  • Aktualnie trwa przeglądanie filmów zgłoszonych do Konkursu i wstępna selekcja.
  • Informacja i komunikat podane będą po zakończeniu wstępnej selekcji filmów, najpóźniej do dnia  5.07.2019 r.

   

   

   

              Biuro Organizacyjne Konkursu, 
              28.06.2019 r.

   

   

  .............................................................................................................................................................

   

   

   

   

   

  WCZEŚNIEJSZE  INFORMACJE:

   

   

  ::: Komunikaty Biura Organizacyjnego z dnia 26.04.2019 r.  i  23.05.2019 r.  -  .....  | >>>

   

   

  ::: Komunikat Biura Organizacyjnego z dnia 26.03.2019 r o ogłoszeniu Konkursu w 2019 roku .....  | >>>